Baal Kore ✡ Ec Chaim

Zapisy na czytanie Tory w Synagodze Ec Chaim.LISTA


1. Alija:
2. Alija:
3. Alija:
4. Alija:
5. Alija:
6. Alija:
7. Alija:
Maftir:
Haftara: